'Als de kern niet wordt bereikt,
wordt alleen tijdelijk het symptoom bestreden'

 

Gedreven. Dat is de beste typering van mij als mens. Hetgeen mij voortstuwt. Als persoon word ik gedreven door mijn interesse en toewijding aan mensen die tijdelijk een serieuze gesprekspartner zoeken in hun professionele en persoonlijke carrière. Coaching & Counseling is voor mij het vak waarbij 'harde' en 'zachte' factoren onlosmakelijk met elkaar in verbinding staan om tot de kern van de situatie door te dringen.

Confronteren is gewenst om een spiegel te durven voorhouden. Niet even, niet één keer, maar meermaals. Slechts uit noodzaak. Doorgaan, waar veel anderen wellicht stoppen. Als de kern niet wordt bereikt, wordt alleen – tijdelijk – het symptoom bestreden. Hiermee wordt het doel van de coaching niet bereikt, maar ook de persoon niet daadwerkelijk geholpen. Dit is voor mij een kernpunt waarbij de motieven achter het vertoonde gedrag bloot worden gelegd.

Zacht en intrinsiek. Omdat er tijdens een confrontatie, moed en passie nodig zijn om te bouwen. Doel is en blijft: de eigen macht en kracht terugvinden, zodat u als individu weer staat voor uw keuzes. Pas dan is een coach klaar met zijn werk. Dat schenkt voldoening. Voor u als persoon, als klant en ook voor mij als coach.

 

OVER MARTEN

Hierboven noem ik vier woorden die mij het beste omschrijven als mens en als coach. De pagina 'over marten' geeft een algemeen beeld over mij, over mijn overtuiging en over mijn ervaring. Daarnaast komen klanten aan het woord.

Meer weten →

INSPIRATIE

De werkzaamheden die ik verricht en de diensten die ik lever zijn niet los te zien van de persoon die ik ben. Daarom wil ik een beeld geven van wie ik ben, wat ik doe, wat mij bezighoudt en welke boeken en andere zaken mij inspireren. 

Meer weten

DIENSTEN

'Hoe verhoud ik mij tot...?' Deze vraag staat centraal in alles wat ik doe. Het is mijn diepste overtuiging dat elk organisme zich aanpast aan de omgeving. Deze vraag komt altijd terug in de coaching, mediation, groepsprocessen etc.

Meer weten →